Bolsa de emprego temporal para o desempeño provisional de postos de traballo na Escola Municipal de Música da Coruña 2014

O Consorcio para la Promoción de la Música convoca unha bolsa de emprego temporal para o desempeño provisional de postos de traballo na Escola Municipal de Música da Coruña, mediante a contratación de persoal laboral temporal a tempo completo ou parcial.

O prazo para presentar solicitudes: será de 10 días naturais, que comezarán a contar a partir do día seguinte á publicación do presente anuncio en prensa (anuncio publicado o 2 de xuño de 2014). Se o último día do prazo fose sábado ou inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte).

As bases da convocatoria e modelos de solicitudes atópanse dispoñibles na sede do Consorcio para la Promoción de la Música situada na Glorieta de América, 3 da Coruña e nas oficinas da  Escola Municipal de Música, situada na rúa da Torre nº 67 da Coruña, en horario de luns a venres de 08:00 a 15:00 horas.

O prazo de presentación de solicitudes remata o xoves, 12 de xuño de 2014.

O prazo de amaños de deficiencias remata o luns, 7 de xullo de 2014

AVISO IMPORTANTE:

-          O horario de apertura das oficinas e do rexistro do Consorcio para la Promoción de la Música, situadas na Glorieta de América nº 3 (15004) da Coruña, do 1 de xullo ao 15 de setembro, é de luns a venres de 08:00 a 14:00 horas.

-          A  Escola Municipal de Música, situada na rúa da Torre nº 67 (15002) da Coruña permanece pechada durante o mes de agosto.

AVISO IMPORTANTE: as probas prácticas realizaranse entre o 18 e 24 de xullo de 2014 na Escola Municipal de Música, situada na rúa da Torre nº 67 da Coruña (as datas concretas de realización de cada proba e orde de chamamento dos aspirantes faranse públicas nos próximos días).

(Datos actualizados o 1/09/2014)

Descargas
BOLSA EMM 2014 APROBADA
Lista definitiva valoración de aspirantes
Lista Provisional Valoración Aspirantes
Valoración de méritos profesionales
Lista definitiva de admitidos y excluidos y fechas de realización de pruebas prácticas
Corrección de error en el Anuncio de la lista provisional de admitidos y excluidos
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUIDOS BOLSA EMM
3ºa ANEXO II Solicitud
3ºb ANEXO III
3ºc ANEXO IV
3ºd ANEXO V
ANEXO I BOLSAS OFERTADAS
BASES BET EMM

Convocatoria pública para a contratación de persoal da Orquestra Sinfónica de Galicia en réxime de interinidade 2

O Consorcio para la Promoción de la Música, entidade xestora da Orquestra Sinfónica de Galicia, convoca probas selectivas para a cobertura, en réxime de interinidade, de cinco prazas de profesor-instrumentista. O obxecto da presente convocatoria é a cobertura en réxime de interinidade de dúas prazas na Orquestra Sinfónica de Galicia, mediante contrato laboral, polo procedemento previsto nestas bases e dos postos que a continuación se relacionan:

1 Violín principal de II violíns

1 Violín co-principal de II violíns

3 violín tutti

Os currículos pódense remitir por correo electrónico a info@sinfonicadegalicia.com

As bases da convocatoria e a instancia pódense descargar en pdf en

Descargas
Resolución de gerencia plaza violín
TRIBUNAL+ADMITIDOS VIOLIN

Convocatoria pública para a contratación de persoal da Orquestra Sinfónica de Galicia en réxime de interinidade 1

O Consorcio para la Promoción de la Música, entidade xestora da Orquestra Sinfónica de Galicia, convoca probas selectivas para a cobertura, en réxime de interinidade, de dúas prazas de profesor-instrumentista.  O obxecto da presente convocatoria é a cobertura en réxime de interinidade de dúas prazas na Orquestra Sinfónica de Galicia, mediante contrato laboral, polo procedemento previsto nestas bases e do posto que a continuación se relacionan:

1 Trompa principal

1 Trompa principal-asistente

Os currículos pódense remitir por correo electrónico a info@sinfonicadegalicia.com

As bases da convocatoria e mais a instancia pódense descargar en pdf en

Descargas
Resolución de gerencia plaza trompa
TRIBUNAL+ADMITIDOS TROMPA
LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS AUDICIONES TROMPA SEPT 14
LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS AUDICIONES TROMPA SEPT 14
BASES-TROMPA-SEPT-14

Bolsa de emprego temporal

Convócase unha bolsa de emprego temporal para o desempeño provisional de postos de traballo de auxiliar de relacións públicas no Consorcio para la Promoción de la Música, mediante a contratación de persoal laboral temporal a tempo completo ou parcial. O prazo para presentar solicitudes será de 20 días naturais, que comezarán a contar a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a publicación deste anuncio [publicado o 28.05.2013]. Se o último día do prazo fose sábado ou inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As bases da convocatoria e modelos de solicitudes atópanse dispoñibles na sede do Consorcio para la Promoción de la Música (Glorieta de América, 3) da Coruña, de luns a venres de 8 a 15 horas.

Data de actualización: 25 de setembro de 2013

Descargas
BOLSA AUX RRPP APROBADA 20130924123116
Lista provisional valoración
ANUNCIO LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
BOLSA AUX RRPP PROV_20130705123934
BASES
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III